پرتال جامع ایران

نام محصول : پایان نامه مکانیک - تست کارایی بویلر استاندارد PTC 4-1

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه پایان نامه مکانیک بویلر PTC 4-1 استاندارد PTC 4-1

  نام محصول : پایان نامه مکانیک - تست کارایی بویلر استاندارد PTC 4-1

      استاندارد PTC 4.1تست كارآیی بویلر
      فصل اول: استاندارد PTC 4.1 تست كارآیی بویلر
      هدف و حوزه دید
      علائم و تعاریف آنها
      اصول راهنما
      انتخاب افراد
      تلرانسها و حدود خطا
      طول زمان اجرا ها
      كدهای تست قدرت (ASME POEWER TEST CODE) ASME
      ضمائم ابزار و وسایل
      انتشارات بخش تحقیقات ASME
      انجمن گاز آمریكا
      روشهای استاندارد ASTM
      محاسبه راندمان توسط روش ورودی – خروجی
      اندازه گیری ورودی
      تجزیه و تحلیل سوخت جامد و ارزش گرمائی
      سوخت گازی
      نمونه برداری از سوخت گازی
      تجزیه و تحلیل سوخت گازی و ارزش حرارتی بالا
      قرضه های حرارتی
      تانكهای وزنی
      تانكهای حجمی
      لوله و تئوری شیپوره جریان یا اوریفیس با صفحه نازك
      اندازه گیری فلوی بخار
      درجه حرارت بخار و آب تغذیه
      رطوبت در بخار
      فشار بخار و آب تغذیه
      محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتی
      تعاریف و اطلاعات
      راندمان مولد بخار توسط تلفات حرارتی
      نمونه برداری از سوخت و تجزیه و تحلیل آن
      نمونه برداری از گاز و تجزیه و تحلیل آن
      محلهای نمونه برداری
      خطوط نمونه برداری
      روشهای آنالیز
      احتیاطهای لازم
      اندازه گیری درجه حرارت گاز خروجی و هوا
      درجه حرارت گاز خروجی
      وزن هوا و گاز خروجی
      تعیین وزن
      فضولات (پس ماند)
      اندازه گیری مقدار
      نمونه برداری
      آنالیز
      طراحی ابزا نمونه برداری ا گرد و غبار
      نقاط نمونه برداری از ذرات (گرد و غبار)
      احتیاط های مربوط به نمونه برداری از ذرات
      رطوبت در هوای احتراق
      تلفات خاكستر و تشعشعات
      تشعشعات سطحی و كنوكسیون
      تلفات خاكستردان تر
      اطلاعات متفرقه
      راندمان خالص
      اندازه گیری واقعی مقدار گاز ورودی
      محاسبات
      راندمان با روش ورودی – خروجی
      راندمان توسط روش تلفات حرارتی
      تصحیحات لازمه نسبت به شرایط استاندارد یا ضمانت شده
      تصحیحات در مورد قرضه‌های حرارتی
      تصحیحات در مورد تلفات حرارتی
      شاخص‌های دیگر كاركرد
      اندازه‌گیری نشتی هوا یا (نفوذ)
      ظرفیت بار پیك
      درجه حرارت بخار
      درجه حرارت گاز خروجی
      فشار استاتیكی گاز و هوا
      افت فشار
      فلو درجه حرارت و فشار بخار
      اندازه‌گیری برای تعیین مواد جامد
      ضمیمه
      بدست آرودن وزن هوای خشك
      محاسبات هوای تئوری و هوای اضافی
      بدست آوردن وزن مخصوص گاز خروجی
      ارزش حرارتی كربن موجود در فضولات
      تلفات جابجایی و تشعشع
      تبدیل ارزش حرارتی در حجم ثابت به ارزش حرارتی در فشار ثابت
      مراجع
      فصل سوم
      چگونه می توان راندمان بویلر را افزایش داد
      مقدمه
      احتراق
      شرایط احتراق (تئوری)
      شرایط احتراق (در عمل)
      هوای اضافی احتراق
      روش های افزایش راندمان بدون صرف هزینه
      كاهش هوای اضافی
      كنترل هوای احتراق
      اثر هوای اضافی روی راندمان در ارتباط با متغیرهای دیگر
      تاثیر هوای اضافی بر روی خوردگی سطوح
      كاهش دمای دود خروجی
      دمای دودكش
      انتقال حرارت سطوح كثیف
      بهینه كردن فشار اتمایزینگ سوخت
      كاهش زیركش (Blow Down) بویلر
      دو نوع زیركش وجود دارد
      جلوگیری از نشتی (Leakage) بخار
      جلوگیری از نشتی تراپ های بخار (Trapes)
      تغییر و یا تبدیل سوخت مصرفی
      افزایش راندمان با صرف هزینه و سرمایه گذاری مجدد
      كاهش رسوبات در مشعل
      كاهش دوده و رسوبات روی جداره خارجی لوله ها
      كاهش رسوبات و ذرات در جداره داخلی لوله ها
      بازیافت انرژی گرمایی از آب تخلیه (Blow Dwon)
      كاهش اتلافات حرارتی از طریق تشعشع و كنوكسیون
      عایق نوع انعكاس
      فصل 4
      شاخصهای دیگر كاركرد
      درجه حرارت گاز خروجی
      فشار استاتیكی گاز و هوا
      افت فشار
      فصل 5
      ضمیمه
      بدست آوردن وزن هوای خشك
      محاسبات هوای تئوری و هوای اضافی
      بدست آوردن وزن مخصوص گاز خروجی
      ارزش حرارتی كربن موجود در فضولات
      تلفات جابجایی و تشعشع
      تبدیل ارزش حرارتی در حجم ثابت به ارزش حرارتی در فشار ثابت

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مکانیک - تست کارایی بویلر استاندارد PTC 4-1
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مکانیک - تست کارایی بویلر استاندارد PTC 4-1
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مکانیک - تست کارایی بویلر استاندارد PTC 4-1

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه